Patron Members

Dr. Hrishikesh Pai

Dr. Rishma Pai

Dr. S. Krishnakumar

Dr. Sunita Tandulwadkar

Dr. Malvika Sabharwal

Dr. Pandit Palaskar

Dr. Kalyan barmade

Dr. Nutan Jain

Dr. Vivek Salunke

Dr. Ameya Padmawar

Dr. Nagendra Sardeshpande