Managing Committee

Dr. S Krishnakumar

President (2020-21)
kk.jkwh@gmail.com
Thane

Dr. Pandit Palaskar

Hon General Secretary (2020-21)
dr@panditpalaskar.com
Aurangabad

Dr. Bhaskar Pal

Vice President

Dr. Atul Gantra

Joint Secretary

Dr. Kalyan Barmade

Honorary Treasurer

Dr. Sunita Tandulwadkar

Immediate Past President

Dr. Abhishek Chandrawarkar


draby312@gmail.com
Thane

Dr Anurag Bhate


anurag.bhate@rediffmail.com
Mumbai

Dr. Ashish Kale

drashishkale1978@yahoo.com
Pune

Dr Aswath Kumar

draswath@gmail.com
Thrissur

Dr. Prakash Patil

Dr Ganpat Sawant

dr.ganpatsawant@gmail.com
Mumbai

Dr. Kawita Bapat

bapatkawita@gmail.com
Indore

Dr Kiran Coelho

kirancoelho@yahoo.com
Mumbai

Dr Mala Raj

drmalaraj@gmail.com
Chennai

Dr Nitin Shah

nitinshsh.ns@gmail.com
Mumbai

Dr Sanket Pisat

sanket.pisat@gmail.com
Mumbai

Dr Sejal Naik

dr_sejalnaik@yahoo.co.in
Surat

Dr Soumil Trivedi

drsoumiltrivedi@gmail.com
Mumbai

Dr Sujal Munshi

sujalmunshi@gmail.com
Ahmedabad

Dr. Vidya Bhat

Dr Sujata Kar

suju2463@gmail.com
Bhubaneshwar

Dr. Vidya Bhat

Dr Sushila Saini

Sainisush@yahoo.com
Jaipur

Dr Vidya Bhat

vidyabhat68@gmail.com
Bengaluru

Dr Arun Boruah

arunmadhob@gmail.com
Guwhati

Dr Dinesh Kansal

dr.dineshkansal@gmail.com
New Delhi

Dr Rajesh Darade

daraderajesh87@gmail.com
Latur