IAGE Training Centres

Sr.no Center name Incharge Location Email Id  Contact Number
1 Joseph Nursing Home Dr. A. Kurien Joseph & Dr. Rekha Kurian  Chennai drrekhakurian@gmail.com +91 9829026402
2 Lilavati Hospital Dr. Hrishikesh Pai, Dr. Nandita Palshetkar, Dr. Rishma Pai Mumbai hrishikeshdpai@gmail.com
nanditapalshetkar@gmail.com
rishmapai@gmail.com
+91 9820057722
+91 9820032315
+91 9821016005
3 Vardann Multispeciality Hospital Dr. Nitin Hareshkumar Shah Mumbai nitinshsh.ns@gmail.com +91 9324909565
4 ILS Hospital Dr. Aruna Tantia Kolkata arunatantia@gmail.com +91 9830400445
5 Manchanda's Endoscopic Centre Dr. Rahul Manchanda Delhi drrahulmanchanda@rediffmail.com +91 9810017651
6 Jeewanmala Hospital Dr. Malvika Sabharwal Delhi jmh.cme@gmail.com +91 9810116293
7 Ruby Hall Clinic Dr. Sunita Tandulwadkar Pune sunitart@hotmail.com +91 7769839759
8 Vasundhara IVF Centre Dr. Sanjay Makwana   Jodhpur drmakwana.jodhpur@gmail.com +91 9829026402
9 Niles Centre Dr. Prakash Trivedi  Mumbai dr.ptrivedi@gmail.com +91 9820052631
10 Nalini Speciality Hospital Dr Vivek Salunke   drviveksalunke@gmail.com +91 9820135478
02235106800
11 BLK Max superspeciality Hospital Dr Dinesh Kansal  Pusa Road New Delhi drdineshkansal@gmail.com +91 9810884822
12 Endoworld Hospital Dr Pandit Palaskar Aurangabad dr@endoworldhospital.com +91 9372235934
02402618500
13 L.Y.Desai Memorial Sparsh Multispeciality Hospital Dr.Prabha.D.Desai  Karnataka lydmsparshhospital.gadag@gmail.com +91 9880828084
14 Belly & Love Women's care Dr Sejal Naik Surat dr_sejalnaik@yahoo.co.in +91 9909913031
15 Tulip hospital Dr Anupama Sethi Arora Haryana anupama.ivf@gmail.com +91 9355584919
16 Inspiria Laparoscopy & IVF Research Centre Pvt. Ltd. Dr. Niteen Ghorpade  Shirdi niteenghorpade9@gmail.com +91 7719830002
17 Jogal Women's Hospital & Endoscopy Centre Dr Deven Jogal Gujarat devenjogal@yahoo.co.in +91 9601965429
18 KALPANA MUNSHI HOSPITAL LLP Dr Sujal Munshi Ahemdabad munshihospitalllp@gmail.com +91 9825037000
19 Marengo Asia Hospitals  Dr Nisha Kapoor Faridabad drnishakapoor79@gmail.com +91 9818590028
20 Akarsh Gynae & Plastic Surgery Center Dr Meenakshi Goyal Haryana meenakshi.doc@gmail.com +91 8059744433
21 Mauli Hitech Hospital Dr Ravindra M Thawal Aurangabad mygodfather01@gmail.com +91 8275043275
+91 8329274794